INTERNET

Blind op internet

BLINDENSCHRIFT OP DE PC

Zo functioneert computerbraille

Het blindenalfabet wordt gevormd uit een combinatie van 1 tot 6 punten, die door reliŽf tastbaar zijn gemaakt. Aan de maximaal 6 punten van het brailleschrift worden in computerbraille nog de punten 7 en 8 toegevoegd. In totaal kunnen er 2^8 = 256 tekens, dus het complete ASCII-tekenset, afgebeeld worden. Aan elk van de afzonderlijke letters en cijfers is een specifiek brailleteken toegewezen, dat door middel van opspringende en dalende stiftjes op de leesregel wordt uitgevoerd. Het @-teken bijvoorbeeld ziet er in computerbraille uit zoals rechts is afgebeeld.